Standard Moskevský strážní pes
 • Stacks Image 185

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 186

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 187

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 335

  Caption Text

  Link
Standard plemene

MOSKEVSKÝ STRÁŽNÍ PES

(Moscow Watch Dog) (Moskovskaya Storozhevaya)
PŘEKLAD FCI: O. Shebarova, edited by E. Yerusalimsky. Revised by Jennifer Mulholland and Renée Sporre-Willes.
PŘEKLAD CZ: Natálie Bezvodová PŮVOD: Rusko
KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY: Celkový vzhled: Silné kosti. Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžně postavené. Lopatka: Dlouhá, dobře uložená a osvalená. Úhel mezi lopatkou a ramenní kostí je přibližně 90°- 100°. Nadloktí: Šikmé, středně dlouhé, masivní. Loket: Nikdy vtočený dovnitř ani vytočený ven. Výška od země k lokti tvoří 50% - 52% kohoutkové výšky jedince. Předloktí: Rovné, dostatečně dlouhé a masivní. Záprstí (Nadprstí): Krátké, široké, silné, mírně šikmené. Tlapy: Velké, kulaté, s klenutými prsty, polštářky jsou tlusté a masité, drápy mohou být jakékoliv barvy.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Celkový vzhled: Silné kosti. Při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, od sebe trochu šíře postavené než hrudní končetiny. Stehna: Středně dlouhá, mírně šikmá. Kolena: Dobře zaúhlená. Lýtka: Téměř stejné délky jako stehna. Hlezna: Při bočním pohledu dobře úhlená. Nárt (Zadní nadprstí): Krátký a silný, téměř svisle postavený. Bez paspárků. Tlapy pánevních končetin: Velké, kulaté, s klenutými prsty, polštářky jsou tlusté a masité, drápy mohou být jakékoliv barvy.

POHYB: Volný a vyvážený pomalý pohyb. Typickými chody jsou klus s dlouhým krokem a těžký cval. V klusu se končetiny pohybují rovnoběžně s osou těla, při zvýšeném ruchu klusu se končetiny více přibližují s tendencí vytvářet jednu stopu. Všechny klouby volně pohyblivé. Při pohybu jsou kohoutek a záď přibližně na stejné úrovni.

KŮŽE: Silná, bez velkého množství volné kůže, je tolerován lalok.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Bohatá, dlouhá, hustá, s dobře vyvinutou podsadou a rovnými pesíky. Kratší osrstění na hlavě a na přední části končetin. Srst tvoří hřívu kolem krku, praporce na zadní straně končetin a ocas je rovnoměrně pokryt srstí. Osrstění je více vyvinuto u psů –samců.. Je tolerována lehce zvlněná srst na hřbetu, zádi a na předloktí.
Barva: Strakatá, skvrnitá. Bílá s červenou, červeno-černá, červené nebo načernalé skvrny. Bez ohledu na barvu skvrn by měl být přítomen červený odstín. Bílé zbarvení je nezbytné na hrudníku, předloktí až k loktům, zadním nadprstí až k ąhleznům a na špičce ocasu. Stejně jako skvrny výše uvedených barev jsou žádoucí černé znaky kolem očí (monokly) a načernalé zbarvení třásní lemujících uši. Nejžádanější je tmavé zbarvení hlavy s tmavou maskou, černé znaky kolem očí (monokly) a načernalé zbarvení třásní lemujících uši - vše v kontrastu se světlejším tělem s rudými skvrnami, které jsou výrazně ohraničeny od bílé barvy.

VÝŠKA A VÁHA: Výška v kohoutku:
Váha:
Psi 77 – 78 cm, ne méně než 68 cm. Feny 72 – 73 cm, ne méně než 66 cm. Horní hranice výšky není limitována.
Psi od 55 kg. Feny od 45 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených hodnot musí být hodnocena jako vada, stupeň jejího ohodnocení musí předně vycházet ze stupně této vady a jejího vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu jedince.


VÁŽNÉ VADY:
Všechny odchylky od konstituce nebo anatomické vady.
Lehký, čtvercový rámec.
Ochablost.
Nadměrná vzrušivost.
Úzká hlava, kulatá lebka, hladký nebo příkrý stop.
Převyslé pysky, nadprodukce slin v koutcích tlamy (slinění).
Hluboká čelní rýha, hluboké vrásky na čele, příliš masité tváře.
Nedostatečná pigmentace pysků, neúplná pigmentace nosní houby.
Překlopené, napůl stojící uši, růžové uši.
Příliš světlé oči, výrazné, šikmo posazené, volná víčka, viditelné třetí víčko, ponurý výraz.
Krk příliš dlouhý, vysoko nasazený, nadměrný lalok.
Záď výrazně převyšující kohoutek.
Zalomený, zatočený a kupírovaný ocas.
Strmá ramena, omezení pohyblivosti v rameni.
Krátké lopatky nebo nadloktí.
Příliš úzké postavení předních nebo zadních končetin.
Kravský postoj. Příliš dlouhá lýtka. Také příliš otevřený postoj, příliš slabé šlachy.
Kudrnatá srst, příliš krátká srst, absence závěsů.
Jiné než uvedené zbarvení. Bílé skvrny na uších, asymetrické monokly, nedostatečné monokly, nebo monokl pouze na jednom oku, monokly bez černé barvy, ne plné monokly.
Výška u psů méně než 68 cm, u fen méně než 66 cm.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
Agresivita nebo přílišná plachost.
Musí být diskvalifikováni jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality.
Předkus nebo podkus, zkřížený skus.
Chybějící jeden nebo více zubů, nepravidelně postavené řezáky.
Hnědá oční víčka a nosní houba.
Modré nebo zelené oči, skvrny na rohovce.
Paspárky.
Asymetrický pohyb a tempo.
Odchylka od typického pohlavního výrazu – pes fenčího typu a naopak fena maskuliního typu.

POZN.: Psi – samci musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.
Stacks Image p54250_n54267
Stacks Image p54250_n54263
Stacks Image p54250_n54242
Stacks Image p54250_n54274